Fixed Price czy Time&Material – Który model rozliczania wybrać?

Fixed Price czy Time&Material – porównanie

Spis treści

Współpracując z Software Housem, trzeba dokonać wyboru modelu współpracy – Fixed Price czy Time&Material. W branży IT wyróżnia się właśnie te dwa typy rozliczeń przy tworzeniu projektów. Jakie cechy posiadają obie metody oraz którą wybrać odpowiednio do danego projektu?

Czym jest Time&Material?

Time&Material to sposób rozliczania, w którym wysokość wynagrodzenia jest naliczana proporcjonalnie do przepracowanego czasu oraz ewentualnych kosztów użytych narzędzi. Najczęściej określana jest stawka godzinowa pracy zespołu czy konkretnych osób i w ten sposób rozliczenie jest naliczane w zależności od liczby przepracowanych godzin.

Ten model pracy jest idealny dla projektów, które nie mają ściśle opracowanego harmonogramu i mogą ulegać zmianom w trakcie prac. Dzięki dużej elastyczności, możliwe jest dużo szybsze przystąpienie do prac nad projektem. Wynika to z tego, że odpada etap szczegółowego planowania na samym początku.

Rozliczanie Time&Material jest zwykle najbardziej korzystna dla zlecającego, ponieważ rozliczanie jest oparte o rzeczywiście przepracowany czas. W przypadku Fixed Price przy wycenie brany jest margines błędu przez co wycena może być mniej korzystna.

Firma wykonująca zlecenie w modelu T&M powinna regularnie (np. raz na tydzień) przedstawiać klientowi raport z przepracowanych godzin oraz wykaz kosztów i czasu przepracowanego nad daną funkcjonalnością.

Czym jest Fixed Price?

Fixed Price polega na określeniu ceny projektu przed rozpoczęciem prac. Przy określeniu ceny oraz zakresu projektu, zostaje również określony szczegółowy harmonogram prac. Model Fixed Price wprowadza pewnie utrudnienia w przypadku, gdy mają zostać wprowadzone zmiany w projekcie, podczas jego realizacji. Harmonogram projektu jest szczegółowym rozplanowaniem prac i jego zaburzenie musi zostać odpowiednio przemyślane.

Ten model pracy jest dobry dla projektów z dobrze określoną specyfikacją i zakresem prac. Idealnie nadaje się do niewielkich projektów oraz dla klientów, którzy nie chcą na bieżąco kontrolować postępów w projekcie.

Kiedy wybrać Time&Material?

  • Idealnie sprawdzi się do projektów bez jasno sprecyzowanego zakresu funkcji i takich, które mogą się zmieniać wraz z rozwojem.
  • T&M powinien zostać wybrany, kiedy start projektu powinien być jak najszybszy.
  • Realizowany projekt jest duży i nie jest dokładnie sprecyzowana wizja jak będzie wyglądał finalnie.
  • Zlecający chce na bieżąco kontrolować i korygować postęp pracy.

Kiedy wybrać Fixed Price?

  • Fixed Price jest świetny do projektów, z idealnie określoną specyfikacją wymagań co do projektu i przygotowanym harmonogramem.
  • Zazwyczaj stosuje się do projektów małych, gdzie określona jest wizja finalnego produktu.
  • Jest to stabilna forma rozliczenia i klient zawsze wie z góry, ile zapłaci za dany produkt lub co jest w stanie otrzymać za daną kwotę.
  • Zlecający projekt chce otrzymać finalny produkt bez regularnej kontroli firmy zajmującej się jego wykonaniem.

Czy można połączyć obie metody rozliczeń?

Oczywiście można połączyć obie metody rozliczeń. Przykładowo MVP projektu można rozliczyć używając określonej z góry wyceny projekt (Fixed Price), a późniejszą rozbudowę czy utrzymywanie aplikacji w modelu Time&Material. W ten sposób współpracujemy chociażby przy projekcie Miazga WEB by Fit Matka Wariatka. Rozliczenie wykonania aplikacji było Fixed Price, a jej rozbudowa jest rozliczana na podstawie przepracowanych godzin.

Zdjęcie: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/praca-obliczanie-papierkowa-robota-dokumenty-4476375/